Aquasolv

Aquasolv

HURTIG, SIKKER OG ØKOLOGISK RENGØRING OG AFFEDTNING

Kraftig penetrerende effekt, som "løfter" snavset.

Universelt anvendelig, ikke-korrosiv, ugiftig, ikke brændbar. Kan sikkert anvendes på maskiner, værktøj, kølesystemer, trykpressere, gulve, polyester og andre syntetiske materialer.

Fuldstændigt bionedbrydelig.

100 % opløselig i vand.

Meget økonomisk i brug - meget koncentreret - bland med vand fra 1/1 op til 1/40.

Kan anvendes til både manuel og højtryksrengøring.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Aquasolv er et koncentrat af vandopløselige opløsningsmidler, penetrationsmidler, befugtningsmidler og syntetiske rengøringsmidler med evne til at angribe den molekylære struktur i snavs, fedtaflejringer, gummirestprodukter og indkapslede fedtpletter uden at ødelægge selve overfladen. Snavs løsnes ved en kapillær proces og emulgeres for så at kunne fjernes helt ved aftørring eller skylning.
 • Aquasolv er fuldstændig bionedbrydelig og medvirker ikke til vandforurening.
 • Aquasolv er ikke-brændbar og ugiftig for mennesker og dyr.
 • Aquasolv indeholder en kraftig korrosionshæmmer for at reducere risikoen for ståloverflader, som angribes af rust i forbindelse med de fleste vandbaserede rengøringsmidler.

Applikationer Aquasolv

Maskiner, værktøj, kølesystemer, trykpresser, gulve, polyester og andre syntetiske materialer.

Kan anvendes til manuel og højtryksrengøring.

Instruktioner

 • Fortynd altid med vand i forhold til opgaven.
 • Påfør produktet i en opadgående bevægelse, og giv det tid til at virke.
 • Gnid rester af snavs af, og skyl altid af med vand.

Test først, om følsomme overflader er farveægte på et ikke synligt og mindre iøjnefaldende sted.

Lad det ikke tørre på glas, hvis pletter skal undgås.

 

 

fortynding A Aquasolv 1 vand 2
fortynding B Aquasolv 1 vand 5
fortynding C Aquasolv 1 vand 10
fortynding D Aquasolv 1 vand 20
fortynding E Aquasolv 1 vand 40

 • fødevareproduktionsmaskiner: B/D
 • presser, stempler, bor: A
 • ventiler og filtre: B
 • automobildele: A
 • elevatorer, gelændere, sikkerhedsudstyr: C
 • maskinværktøj og drejebænke : A
 • trisser, spil og kraner: B/C
 • transportbånd, drivkæder og laderamper: B/C
 • både og marineudstyr: B
 • gulve: D
 • damprens: D
 • rengøringsmaskine: E/D
 • regelmæssig rengøring: E  

     Advarsel: anvend aldrig ufortyndet.        

Technical information

Aquasolv
Aquasolv

HURTIG, SIKKER OG ØKOLOGISK RENGØRING OG AFFEDTNING

 • Sammensætning: et stabiliseret koncentrat af bionedbrydelige tensider og penetranter med iltede opløsningsmidler og modificerede baser uden frie ætsende stoffer.
 • Brændbarhed: ikke-brændbar.
 • Duft: frisk.
 • Farve: blå.
 • PH-Faktor:12,9.
 • Damptryk: 43 hPa.
 • Giftighed: ugiftig ved korrekt brug, må ikke indtages.
 • Fødevareindustri: se H.A.C.C.P. godkendelser; fri for absorberbare organiske halogener.
 • Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatablad.

Array