Cleany

Cleany

INDUSTRIEL HÅNDRENS MED NATURLIGE CITRUSEKSTRAKTER

Fjerner fedt, tjære, olie, maling, bitumen,... hurtigt og nemt.

Rengør poredybt.

Indeholder hudbalsam.

Forhindrer hudirritation - tørre og sprukne hænder.

Uden opløsningsmidler.

Dobbelt effekt på baggrund af hudvenlige slibemidler.

Kan også anvendes uden vand.

Meget frisk og behagelig duft.

Blokerer ikke afløb.

Skånsom for miljøet og bionedbrydelig.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Cleany fjerner fedt, tjære, olie, maling, bitumen,... hurtigt og nemt.
 • Cleany forhindrer hudirritation - tørre og sprukne hænder - takket være de hudvenlige slibemidler.
 • Cleany kan anvendes uden vand.
 • Cleany blokerer ikke afløb, er miljøvenlig og biologisk nedbrydelig.

Applikationer Cleany

Industriel håndrens.

Instruktioner

Biodegradable according to EN 648/2004.

Technical information

Cleany
Cleany

INDUSTRIEL HÅNDRENS MED NATURLIGE CITRUSEKSTRAKTER

 • Udseende (ved 20°C): tyktflydende.
 • Farve: gul.
 • Flammepunkt: >61 °C.
 • Vandopløselighed: blandbar med vand.
 • Flygtige organiske stoffer  (VOS): 0%.
 • Opbevaringstid: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Shelving Cleany 5 l -
Shelving Cleany 5 l