Clear Lube-S

Clear Lube-S

SYNTETISK, KLART SMØREMIDDEL MED MEGET LANG VIRKETID

Transparent.

Ekstrem vedhæftning.

Bevarer viskositeten ved temperaturer mellem -45°C og +250°C.

Ideel til svære anvendelsesområder.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Clear Lube-S er et specielt sammensat smøremiddel baseret på acryl-copolymerer og neutrale, syntetiske olier blandet med alifatiske samt en lille del aromatiske petroleumdestilater for at øge den penetrerende virkning.
 • Clear Lube-S indeholder PTFE for at forlænge levetiden og reducere glidemodstanden. Clear Lube-S er udviklet til brug i de vanskeligste omgivelser.
 • Clear Lube-S bevarer endda de gøde smørende og beskyttende egenskaber under konstant kontakt med vand og svage syrer.
 • Clear Lube-S beskytter imod korrosion ved§§at danne en tynd polymerfilm, selv om produktet stadig penetrerer dybt ind i de objekter, som skal smøres.
 • Clear Lube-S kan anvendes inden for et bredt temperaturområde uden, at viskositeten ændres.
 • Som følge af den høje vedhæftningsevne er Clear Lube-S resistent over for trykrensning.
 • Clear Lube-S reducerer kædefriktion og slitage samt forøger kædens levetid op til 10 gange.
 • Clear Lube-S er sikker at anvende i forbindelse med gummi og plastik.

Applikationer Clear Lube-S

 • Langtidssmøring og beskyttelse af gearhjul, koblinger, kabler, føringer, kuglelejer, hængsler, glidestænger, o-ringskæder, o.s.v.
 • Clear Lube-S er modstandsdygtig over for damp, de fleste syrer, kemikalier, friktion og vejrforhold.

Instruktioner

 • Omrystes godt før brug.
 • Sprøjtes på et rent underlag.
 • Anvend forlængerrøret til vanskeligt tilgængelige steder.
 • Lad det fordampe, før mekanismen startes.

Technical information

Clear Lube-S
Clear Lube-S

SYNTETISK, KLART SMØREMIDDEL MED MEGET LANG VIRKETID

 • Basis: acrylat-copolymerer = neutral olie.
 • Opløsningsmiddel: alfatiske hydrocarboner med en lille andel aromater.
 • Additiver: PTFE.
 • Opløselighed i vand: opløselig.
 • Udseende: flydende.
 • Duft: karakteristisk.
 • Viskositet mPa.s 20°C: 1300
 • Damptryk 20°C Pa: 19000.
 • Vægtfylde/ 20°C: 0.750.
 • Selvantændelse: 365°C.
 • Flammepunkt: < -20°C.
 • Kogepunkt/kogeområde °C: 60 - 300.
 • Temperaturresistens: -45°C til +250°C.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.