Glass Cleaner

Glass Cleaner

PROFESSIONEL GLASRENS

Kraftfuld affedter.

Frisk duft, ammoniak- og syrefri.

Tørrer uden at efterlade spor.

Danner ingen regnbuehinde.

Meget økonmisk i brug.

Kan anvendes under kølige temperaturforhold.

Resistent over for vand og snavs.

Leveres i en professionel, reguleret pumpespray og er langtidsholdbar.

Bionedbrydelig og godkendt efter HACCP-normer.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Glass-Cleaner er en bionedbrydelig, professionel glasrens, som tørrer uden at efterlade mærker.
 • Glass-Cleaner giver fantastiske resultater på alle typer af glas, på de fleste vinduesrammer og andre overflader.
 • Glass-Cleaner indeholder tensioaktive stoffer, som er mere end 90 % bionedbrydelige.
 • Glass-Cleaner opfylder HACCP-normer.

Applikationer Glass Cleaner

 • fjerner nikotinpletter, insekter, fugleklatter, fingermærker o.s.v.
 • særdeles velegnet til alle typer af glas§§ så som spejle, glasborde, bilvinduer o.s.v. samt vinduer, PVC, glaserede vægfliser, marmor, plastikborde o.s.v.

Instruktioner

 • Spray GLASS-CLEANER på overfladen.
 • Gnid tør med en ren klud.

Biologisk nedbrydeligt i henhold til EN 648/2004.

Technical information

Glass Cleaner
Glass Cleaner

PROFESSIONEL GLASRENS

 • Udseende: flydende.
 • Duft: karakteristisk.
 • Viskositet (20°C): 1mPa.s.
 • Vægtfylde (20°C): 0.995kg/l.
 • pH: 7.0
 • Selvantændelse: 230°C.
 • Flammepunkt: (20°C): 43 hPa.
 • Kogepunkt/kogeområde: : 78°C-173°C.
 • Dynamisk viskositet, mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematisk viskositet, mm2/s/20°C: 1.
 • Flygtige organiske komponenter (VOS), %: 9.86.
 • Flygtige organiske komponenter (VOS), g/l: 98.1.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger og oplagring: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Array