Grease NLGI3

Grease NLGI3

HEAVY DUTY FEDT

Højtryksresistent.

Indeholder anti-slid additiver.

100% vandresistent.

Korrosionsbeskyttelse, modvirker rust og fastkøring.

God temperaturresistens.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Grease NLGI 3 er en let farvet heavy duty fedt baseret på en lithium-12-hydroxy stearatsæbe til langtidssmøring ved høj last.
 • Grease NLGI 3 er en relativt rigid fedt.
 • Grease NLGI 3 er til langtidssmøring af rulle- og glidelejer, også velegnet i tilfælde af høje laster.
 • Grease NLGI 3 reducerer slid takket være den særdeles gode resistens over for højt tryk.
 • Grease NLGI 3 har en god temperaturresistens.

Applikationer Grease NLGI3

 • til motorkøretøjer. lejer, vandpumper til heavy duty
 • til langsomt- og hurtigtkørende gear som langtidssmøring (flaskepåfyldningsmaskiner, forseglingsmaskiner), selv i fugtige omgivelser.
 • til entreprenørmateriel og landbrugsredskaber, beskytter lejerne mod støv og fugt.
 • som forseglingsfedt
 • til glideskinner og kabelbaner i elevatorer

Instruktioner

Fill roller bearings half and fast running bearings for 1/3.

Completely fill slow-running bearings.

Technical information

Grease NLGI3
Grease NLGI3

HEAVY DUTY FEDT

 • Farve: gullig.
 • Basisolie: mineralolie.
 • Penetration, bearbejdet: 220-250 / 0,1 mm.
 • Dråbepunkt: 190°C.
 • Temperaturområde: -30°C op til +130°C kortvarigt op til +150°C.
 • Vandresistens: fuldt resistent.
 • Kobberkorrosion: korrosionsgrad 1.
 • Oxidationsstabilitet: < 0,35 bar.
 • Mekanisk-dynamisk test: pass B/120°C.
 • Kinematisk viskositet: 290 mm²/s ved 40°C,  20 mm²/s ved 100°C.
 • Opbevaring: 80 måneder, tørt, køligt og frostfrit.