Kleenspray-S

Kleenspray-S

HØJEFFEKTIVT RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSMIDDEL

Rengør og affedter på sekunder.

Sikker på alle metaller og det meste plastik.

Effektiv rengøring på vanskeligt tilgængelige steder ved brug af en jet-spray.

Hurtig tørring uden restprodukter.

Overfladen kan overmales efter et minut.

Fremragende til rengøring af bremser og andre områder, hvor der kræves en 100 % tør og ren overflade.

Anbefalet til rengøring af overflader, hvorpå der skal anvendes klæbemiddel, lak, tape,...

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Kleenspray-S er nem at påføre, hurtigtvirkende og økonomisk i brug.
 • Takket være en jet-spray yder Kleenspray-S en effektiv rengøring på vanskeligt tilgængelige områder. Den affedter og rengør metal, glas, keramik, tekstiler.
 • I modsætning til fortyndere efterlader Kleenspray-S ingen restprodukter og behøver bare sprayes på og tørres af.
 • Ved genstridigt snavs lad da Kleenspray-S virke og spray så igen.

Applikationer Kleenspray-S

Alsidigheden hos KLEENSPRAY-S gør den til et ideelt rengøringsmiddel inden for alle områder i industrien, til håndværksmæssige reparationer og montering.
Den er ligeledes effektiv inden for automobilområdet:

 • bremser (tromle- og skivebremser)
 • koblinger (koblingsbelægninger og dele) motordele, sensorer,...
 • inden påføring af andre Novatio-produkter (klæbere, forseglere)

Instruktioner

 • Spray, let work and wipe off.
 • Repeat if necessary.

Prior to use on sensitive materials test on a non visible location.

Technical information

Kleenspray-S
Kleenspray-S

HØJEFFEKTIVT RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSMIDDEL

 • Udseende (ved 20°C): flydende.
 • Flammepunkt: < 21°C.
 • Vægtfylde (ved 20°C): 0.72.
 • Vandopløselighed: moderat opløselig.
 • Relativ dampvægtfylde: > 1.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Pump 5L -
Pump 5L