Multispray

Multispray

MOD RUST, DAMP, FUGT OG LÆKSTRØMME

Virker superhurtigt.

Arbejder ved koldkrympning.

Farveløs og praktisk talt lugtfri.

360° sprayretning.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Multispray er hurtig og effektiv i kontakt med rust, tjære, fedt og vand.
Multispray kombinerer penetrerende kræfter, smøring, beskyttelse, rengøring og rustfjerning, fordriver fugt og sparer tid ved koldkrympningen.
Multispray indeholder ingen silikoner og er sikker i brug på plastik, lak,...

Instruktioner

 • Ryst godt inden brug. Spray og lad kortvarigt produktet penetrere.
 • Om nødvendigt lad da drivgasserne fordampe.

Technical information

Multispray
Multispray

MOD RUST, DAMP, FUGT OG LÆKSTRØMME

 • Baseret på mineralolie.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Massefylde ved 20°C: 0.811.
 • Duft: cola.
 • Udseende: ravgul.
 • PH: neutral.
 • Partialtryk: 3.5 – 5 bar.
 • Kogepunkt: 187 – 211°C.
 • Damptryk ved 20°C: 100 Pa.
 • Relativ tæthed ved 20°C: 0.808.
 • Tilstand ved 20°C: flydende.
 • Viskositet (MPa.s/20°C): 1.
 • Flammepunkt: 67°C.
 • Størkningspunkt: -62°C.
 • Selvantændelse: 255°C.
 • Temperaturresistens: -80°C til +190°C.
 • Dynamisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
 • Kinematisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
 • Opbevaring: 12 måneder hvis opbevaringen sker tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.