Nova-Fix Gel

Nova-Fix Gel

SUPER HURTIG, FARVELØS FYLDNINGSLIM

Baseret på cyanacrylat.

Klæber på sekunder.

Ingen opvarmning - ingen lodning - ingen blanding.

Høj trækforskydningsstyrke - krymper ikke.

Meget økonomisk - jo tyndere klæbemiddel, des stærkere sammenføjning.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Nova-Fix Gel er et klæbemiddel, som binder på sekunder, og som har en speciel formel baseret på cyanacrylat.
Nova-Fix Gel er et en-komponent klæbemiddel, som er fri for opløsningsmidler og hovedsageligt består af athyl cyanacrylat monomer.
Nova-Fix Gel er temperaturresistent i området fra -30°C til +100°C.
Nova-Fix Gel er resistent over for opløsningsmidler, olier, benzin, temperatursvingninger og atmosfæriske forhold.
Nova-Fix Gel-samlinger har en høj trækforskydningsstyrke og krymper ikke.

Applikationer Nova-Fix Gel

Nova-Fix Gel skaber et ekceptionelt stærkt bånd mellem næsten alle former for materialer med undtagelse af de, som indeholder polyethylen, polypropylen og fluorin. Nova-Fix Gel anbefales, når der er behov for en tykkere sammenføjning og en bedre fyldning. Materialer som kan limes med Nova-Fix Gel : ABS, aluminium, bakelit, bronze, buthyl, celluloid, kloropren, krom, delrin, glas, kobber, naturgummi, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polycarbonat, polystyren, porcelæn, hård PVC, rustfrit stål.
 

Instruktioner

På porøse materialer anbefaler vi Nova-Fix Aktivator eller Nova-Fix Aktivator SF.

Technical information

Nova-Fix Gel
Nova-Fix Gel

SUPER HURTIG, FARVELØS FYLDNINGSLIM

  • Base: cyanoacrylat.
  • Farve: gennemsigtig.
  • Viskositet mPas Brookfield 20°C: 60.000-90.000.
  • Specifik vægt: 1,08 g/cm².
  • Temperaturbestandighed: fra -30°C til +100°C.
  • Flammepunkt DIN 55213 i °C: 87.
  • Første hærdning på aluminium i sek. ved 23°C, 50% relativ luftfugtighed: 60-100; det samme på Nora Rubber: 12-25; ditto på hård PVC: ikke egnet.
  • Genmaling: ja.
  • Opbevaringstid: 9 måneder, tør, kølig og frostfri.
  • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Al-Fix Remover - 100% oplØsningsmiddelfri limfjerner til cyanoacrylat lim
Al-Fix Remover

100% OPLØSNINGSMIDDELFRI LIMFJERNER TIL CYANOACRYLAT LIM

Nova-Fix - superhurtig, farvelØs lim til transparente limsamlinger
Nova-Fix

SUPERHURTIG, FARVELØS LIM TIL TRANSPARENTE LIMSAMLINGER

Nova-Fix Filler - filler til al-fix lim
Nova-Fix Filler

FILLER TIL AL-FIX LIM