Novalube

Novalube

DEN BEDSTE LØSNING PÅ PROBLEMER MED RUST, KORROSION OG SLITAGE

Indeholder ikke nikkel - specialblanding af metalpulvere.

Modstår højt tryk (2300 kg/cm²).

Ekstremt temperaturområde (-180°C / +1200°C).

Hindrer galvanisk virkning og korrosion.

Unikke smøreegenskaber - reducerer friktion og slid - kuglelejeeffekt.

Modstår vand, kemiske dampe, salt, opløsningsmidler, atmosfærisk påvirkning osv.

Hindrer fastlåsning. Selv under ekstreme omstændigheder ændrer viskositeten sig ikke.

Sparer tid og penge.

Letter montering og demontering.

Økonomisk i brug.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Nova Lube er en beskyttende og smørende sammensætning bestående af mikroniserede rene metalpartikler og et syntetisk bærestof, som beskytter mod korrosion og oxidering.
Nova Lube trænger gennem de mindste porer og sprækker i metallet og danner en fin adskillende film, som er beskyttende og langtidsholdbar. Monterede dele kan nemt adskilles med standardværktøj selv efter flere år. Der er ikke længere problemer med korrosion og fastlåsning.
Nova Lube er en varmeleder, som er resistent over for temperaturer i området fra  -180°C til +1200°C  og som modstår påvirkning fra vand, saltvand, syrer, kaustiske opløsninger, dampe, gasser, olier, de fleste kemiske produkter og opløsningsmidler. Må ikke anvendes på oxygen- eller acetyleninstallationer.
Nova Lube er ugiftig og indeholder ikke bly og nikkel.
Nova Lube forsegler, drypper ikke og er meget økonomisk i brug.

Applikationer Novalube

Diverse formål inden for følgende områder:
Stål, papir, kemikalier, gasværker, raffinaderier og petrokemiske anlæg, kraftværker, automobilindustrien, i produktionen af sanitære installationer, vandbehandlingsudstyr, værksteder til reparation af motorer, udstyr til vejbyggeri, værksteder, garager, industrien for fødevareemballering, maritime værksteder, miner, glasfabrikker osv.

Instruktioner

  • Omrystes omhyggeligt efter at have frigjort blandekuglen.
  • Sprøjtes på et rent underlag.

Technical information

Novalube
Novalube

DEN BEDSTE LØSNING PÅ PROBLEMER MED RUST, KORROSION OG SLITAGE

  • Soliditet: NLGI CLASS 1 testmetode.
  • Rumvægt ved 20°C: 1.6 g/cm³ DIN 51757.
  • Tryktest:  4000 N VKA TEST.
  • Flow-temperatur: 1200°C.
  • Frysetemperatur: -180°C.
  • Vandresistent ifølge DIN 51807-1.
  • Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
  • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Kleenspray-S - hØjeffektivt rengØrings- og affedtningsmiddel
Kleenspray-S

HØJEFFEKTIVT RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSMIDDEL