Vulcanova Tape

Vulcanova Tape

SELVVULKANISERENDE TAPE

Forsegler, isolerer og beskytter mod fugt og korrosion.

God elektrisk isolering.

Under stræk og overlapning danner tapen en homogen masse.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

En formbar, selvamalgamerende sort tape baseret på polyisobutylen. Vulcanova Tape kan også anvendes til beskyttelse mod korrosion på metalrør. Isolering mod elektrisk tab viser en høj grad af stabilitet under anvendelsesbetingelser. Tapen er også meget modstandsdygtig over for længere tids nedsænkning i vand og har en fremragende modstandsdygtighed over for ozon.

Applikationer Vulcanova Tape

 • isolering og beskyttelse af elektriske forbindelser og kabler.
 • reparation og beskyttelse af kabelbundtning.
 • korrosionsbeskyttelse af metalrør.
 • samling (eller deling) og reparation af el- og distributionskabler op til 46 KV.

Instruktioner

 • Fjern beskyttelsesfilmen før brug.
 • Træk tapen i længderetningen, så bredden mindskes med 1/3, og påfør den under spænding med 50% overlapning.
 • Afslut ved at trække i tapen indtil den brister.

Technical information

Vulcanova Tape
Vulcanova Tape

SELVVULKANISERENDE TAPE

 • Materiale: polyisobutylen forstærket med polyethylen.
 • Tykkelse: 0.5 mm.
 • Brudstyrke: 2.0 MN/m².
 • Brudforlængelse: 600%.
 • Temperaturområde: -40°C op til +90°C.
 • Vandabsorbering: 0.4%.
 • Elektrolytisk korrosion: ingen.
 • Brandfarlighed: antændelig.
 • Resistens over for ozon: fremragende.
 • Kemisk resistens over for: vanddamp, korrosive dampe, fortyndede syrer.
 • Ikke kemisk resistent over for: olie, benzin, fedt, opløsningsmidler.
 • Vandtæthed: ja.
 • Vejrsikker: ja.
 • Dielektrisk styrke: 40 KV/mm.
 • Volumenmodstand: 1,5 x 10//BS13//ES Ohm/m
 • Dielektrisk konstant: 2.5 (50 Hz).
 • Effektfaktor: 0.0014 (50 Hz).
 • Hæftning: selvklæbende.
 • Vulcanova Tape er halogenfri.
 • Test klæbeevnen på underlag baseret på PE, PP, silikoner og bitumen inden brug (se den enkelte tape).
 • Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.